𝐅𝐀𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆 𝐈𝐍 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐀𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 𝐒𝐈𝐆𝐇𝐓, 𝐒𝐎 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐇𝐀𝐒 𝐄𝐘𝐄𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐘𝐎𝐔

◼️ Tình yêu là như vậy, đó là cảm giác bình yên, là sự sẻ chia, thấu hiểu. Là khi ở bên cạnh người ấy, mình được là chính mình chứ không phải ai khác, một phiên bản không hoàn hảo nhưng trọn vẹn. Yêu là sẵn sàng cùng nhau đi qua những năm cùng tháng đoạn đường. Người ấy chẳng chịu buông tay và mình cũng không muốn rời đi.
◼️ Và nhất định “Mùa yêu thương” này hãy để Banana Tuxedo cùng lưu giữ lại những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc của hai bạn bằng 𝐁𝐒𝐓 𝐒𝐔𝐈𝐓 𝐖𝐄𝐃𝐃𝐈𝐍𝐆 này nhé!
Evoto
Evoto
Evoto
Evoto
Evoto